JOUW PRIVACY

Bij Vrouwengeneeskunde stellen we alles in het werk om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat we zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens.

Privacyverklaring
Als ondernemer zijn wij verplicht je te informeren over de omgang met jouw persoons- en medische gegevens, wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacy verklaring.

Beveiliging en kwaliteit van de informatie
Wij gebruiken adequate technische en beheers procedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden. Wanneer je aangeeft dat bepaalde informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, respecteren wij dat. Hierdoor blijft jouw privacy gewaarborgd.

Dossier
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de therapeuten binnen in een locatie van Vrouwengeneeskunde, als jouw behandelende therapeuten, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Jouw dossier bevat aantekeningen over (de voortgang van) jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Beide therapeuten hebben toegang tot jouw gegevens.

Ook kunnen in je dossier gegevens opgenomen worden die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die wij, alleen na jouw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld bij jouw verloskundige.

Als je therapeuten hebben wij als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier (alle therapeuten binnen Vrouwengeneeskunde kunnen in alle dossiers). Wij heb een wettelijke geheimhoudingsplicht.

Gebruik van gegevens
Sommige gegevens uit je dossier kunnen voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

  • de financiële administratie, zodat wij of onze boekhouder een factuur/zorgnota kunnen maken en onze jaarrekening kunnen opstellen;
  • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Delen na expliciete toestemming
Alleen met jouw expliciete toestemming worden sommige gegevens gedeeld met derden, bijvoorbeeld:

  • om andere zorgverleners, buiten Vrouwengeneeskunde, te informeren, bijvoorbeeld over hoe het gaat of als de therapie is afgerond;
  • bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
  • om je te voorzien van nieuws over onze praktijk

Zorgnota
Op de zorgnota/factuur die je van ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Jouw naam, adres en woonplaats, geboortedatum en datum van de behandeling, een korte omschrijving van de behandeling zoals bijvoorbeeld “acupunctuur behandeling” en de kosten van het consult.

Hoe lang worden gegevens bewaard?
De gegevens in het cliëntendossier blijven -ingevolge de WGBO-  15 jaar bewaard. De gegevens in de financiële administratie blijven 7 jaar bewaard; ook dit is een wettelijke plicht.

Wil je jouw gegevens inkijken of laten verwijderen?
Neem contact op en we maken het voor je in orde, uiterlijk binnen twee weken.
Mocht je er desondanks aanleiding toe zien, dan kan je bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.
Voor zover benodigd, is de persoonsgegevensverwerking door Vrouwengeneeskunde aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Persoonlijke informatie Website
Je kan onze website bezoeken zonder dat je ons vertelt wie je bent en zonder dat je daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Ben je geïnteresseerd in wat we doen, dan kan je via het contactformulier een vraag stellen of een afspraak maken voor een behandeling. Daarbij laat je persoonlijke gegevens achter.

Cookies
Wanneer je onze website bezoekt kunnen wij tijdelijk enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een “cookie”. Het opslaan van tijdelijke gegevens in een cookie helpt ons om de inhoud van onze website beter af te stemmen op jouw behoeften en het gebruikersgemak te vergroten. De gegevens worden in een tijdelijke cookie opgeslagen. Dit betekent dat de door jou ingevulde gegevens slechts zolang bewaard worden als dat je jouw internetbrowser geopend hebt. Bij het afsluiten van de browser wordt het cookie verwijderd.

Reactie blogs
Als je een reactie plaatst onder één van onze blogs vul je je naam, je e-mailadres en eventueel je website in. Je e-mailadres wordt niet getoond. Verder onthoudt de website je IP-adres. Door het aanvinken van de checkbox bij de reactie ga je akkoord met het feit dat we deze gegevens verzamelen.

Google Analytics
Voor de analyse van bezoekersaantallen wordt gebruik gemaakt van Google Analytics, en Google analytics cookies. Om gedeelde persoongegevens (conform artikel 8f van de Wet bescherming persoongegevens) te minimaliseren:

  • hebben we een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
  • is het delen van gegevens uitgezet;
  • wordt er geen gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, en ook het specifieke privacybeleid van Google Analytics als je hier meer over wilt weten.

Links naar andere sites
De website bevat links naar websites van andere partijen. Vrouwengeneeskunde draagt geen verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op sites van andere partijen.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?
Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).